Samenleving in balans

Onze maatschappij is uit balans en vrouwen zijn daar extra gevoelig voor. Als vrouw liepen wij een ideaalbeeld achterna dat niet haalbaar blijkt. Tijd voor een nieuw, realistisch vrouwelijk ideaal als sleutel voor een samenleving in balans.

Maatschappij in evolutie

Welvaartsziekten, burn-outs, scheidingen, overprikkelde kinderen: onze maatschappij houdt ons momenteel een confronterende spiegel voor. We zitten middenin de overgang van een samenleving die gericht is op winst, markt, concurrentie en groei naar een maatschappij die focust op samenwerking, duurzaamheid, meerwaarde en geluk.

Van emancipatie naar aanpassing

Door de vrouwenemancipatie konden vrouwen eindelijk deelnemen aan de maatschappij. Die kans hebben we met beide handen gegrepen, zonder ons af te vragen wat we als vrouw nodig hebben in die rol. En zonder het bestaande arbeids- en samenlevingsmodel in vraag te stellen. We pasten ons aan en raakten overprikkeld en moe, net zoals de mannen.

Niet gelijk, wel gelijkwaardig

Intussen hoeven we onszelf niet meer te bewijzen: de openbare seksenstrijd en de kostuumvrouw zijn gelukkig voorbij. Vrouwen durven meer en meer in hun vrouwelijkheid te staan. Al gaat de strijd bij velen nog door, in onszelf en onze relaties.

En dat is logisch: de emancipatie en het tweeverdienersmodel zijn nog piepjong. We hebben nog niet het bewustzijn en de woorden om met de veelheid aan behoeftes, verwachtingen en rollen om te gaan. De verschillen tussen mannen en vrouwen duwden we jaren weg omdat we gelijke rechten wilden. Die tactiek is niet langer houdbaar.

We zijn gelijkwaardig, niet gelijk. Om ons voluit te ontplooien als man of vrouw hebben we een andere connectie nodig met ons mannelijk en vrouwelijk bewustzijn. De sleutel? Bewustzijnsgroei via persoonlijke ontwikkeling.

Een rolmodel voor vandaag: de nieuwe alfavrouw

Vrouwen die nu actief zijn, groeiden op met het ideaal van de alfavrouw van het ‘oude type’: een carrièrevrouw die ook nog eens de perfecte partner, mama, dochter en vriendin is. Kortom, een vrouw die alle uitdagingen vlekkeloos aangaat… of toch heel goed kan doen alsof. Dit ideaalbeeld blijkt niet haalbaar als we kijken naar de prijs die velen ervoor betalen: gebroken relaties, overprikkelde kinderen, burn-out, …

Onze wereld heeft een nieuw ideaalbeeld van de alfavrouw nodig: de vrouw die in contact staat met haar vrouwelijkheid en van daaruit haar plek in de wereld vormgeeft. Dat ideaal is haalbaar voor alle vrouwen. En het is de sleutel tot meer balans in relaties, gezinnen en de wereld.

En jij? Ben jij in balans?

Zit je vast in de ratrace en heb je nauwelijks tijd voor jezelf en je relatie? Lees dan mijn boek en zet de eerste stap naar de herontdekking van je verloren vrouwelijkheid. Herken je je eigen leven als ik spreek over de nieuwe alfavrouw? Lees dan over mijn netwerk.